Vind de Personeel die u zoekt.

Uitzenden.

Heeft u tijdelijk, voor een kortere of langere periode, één of meerdere medewerkers nodig? Dan is uitzenden de oplossing.

De mensen van Quality Royal gaan graag voor u op zoek naar de juiste kandidaat, binnen de afgesproken tijd en met de gevraagde kwalificaties. Zó doen wij dat.
De medewerker gaat vervolgens bij u aan de slag en is bij Quality Royal in dienst. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden om dit tijdelijke dienstverband te realiseren. Dit kan via de uitzendformule of middels een detacheringscontract. Het verschil tussen beide mogelijkheden is gelegen in de mate van flexibiliteit en zekerheid voor de medewerker. Bij een detacheringovereenkomst is de flexibiliteit minder, echter de zekerheid groter. In alle gevallen is Quality Royal de juridische werkgever.
De medewerker vult in alle gevallen wekelijks zijn urenbriefje in. Hij laat dit ondertekenen door een bevoegd persoon binnen uw bedrijf. Op basis hiervan wordt de medewerker wekelijks uitbetaald en ontvangt u als opdrachtgever over de gewerkte uren een factuur.

De voordelen voor u als opdrachtgever op een rij

 • overname van vaak, ingewikkelde, personele vraagstukken
 • tijdsbesparing bij werving medewerker, het voeren van sollicitatiegesprekken en zo meer
 • beoordelen van sollicitatiebrieven en het informeren van de medewerker wordt door Quality Royal professioneel overgenomen
 • Quality Royal heeft professionele expertise
 • Quality Royal is een professionele organisatie
 • het testen van de competenties van de medewerker wordt door Quality Royal deskundig aangepakt
 • u betaalt geen wervingskosten
 • personeelskosten zijn variabele kosten

Detachering.

Soms heeft u voor langere tijd behoefte aan versterking van één of meer ervaren mensen/professionals. Bijvoorbeeld omdat de werkdruk gedurende enkele maanden zo hoog ligt, dat u het met uw vaste medewerkers niet aankunt. U kunt op zulke momenten besluiten om nieuwe mensen aan te nemen. Maar goede medewerkers zijn vaak lastig te vinden. Bovendien weet u meestal nog niet of u ook op langere termijn wel écht nieuwe mensen nodig heeft. Quality Royal biedt u een volwaardig alternatief in de vorm van gemotiveerde en hoog gekwalificeerde detacheringsmedewerkers. Medewerkers die u voor een vooraf overeengekomen periode kunt inhuren. Als tijdelijk medewerker van Quality Royal hebben zij de zekerheid van een contract. Daarbij krijgen ze van Quality Royal goede begeleiding en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Kortom: u heeft nergens omkijken naar.

Het in dienst nemen van een uitzendkracht.

De bedrijfsvoering van Quality Royal is gericht op het uitzenden en detacheren van tijdelijk personeel. Daartoe doet Quality Royal investeringen om goede flexwerkers te werven, (voor) te selecteren en te binden. Dat kan alleen als die flexwerkers daadwerkelijk geruime tijd ingezet kunnen worden tegen de daarvoor afgesproken tarieven.

Om deze reden is in de leveringsvoorwaarden bepaald dat de opdrachtgever een vergoeding is verschuldigd, als hij de flexwerker zelf in dienst neemt, vóórdat deze 1000 uren of een afgesproken periode van meer dan 1000 uren, via Quality Royal heeft gewerkt.

Werving & Selectie

Het invullen van een vacature is een belangrijke, tijdrovende klus die vraagt om expertise en ervaring. Adverteren (waar, wanneer, in welke krant of welk medium), administratie voeren, vragen van potentiële sollicitanten beantwoorden, sollicitatiebrieven beoordelen, kandidaten uitnodigen, sollicitatiegesprekken voeren, tweede gesprekken voeren en kandidaten teleurstellen. Het hoort allemaal bij de werving en selectie van nieuwe, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Quality Royal heeft de expertise en ervaring in huis om u snel aan de gewenste medewerkers te helpen. Daarbij kunnen we voor de meest uiteenlopende functies in nagenoeg elke branche terugvallen op een groot bestand van kandidaten, op elk gewenst niveau, van LBO tot HBO. Kortom: het vinden van het juiste personeel is een specialiteit van Quality Royal.

 

Voordelen van Quality Royal.

Door uitgebreide persoonlijke interviews en contacten met onze arbeidskrachten kennen wij onze mensen goed. Wij weten wat de kandidaat wil en kan, maar ook waarin hij/zij niet zo goed is. Ook kennen wij onze opdrachtgevers persoonlijk; dit is van groot belang, als wij een selectie voor de vacature dienen te maken. Zo kunnen wij beoordelen of een bepaalde kandidaat goed bij het betreffende bedrijf past én of hij/zij voldoet aan de specifieke functie-eisen.

 

Hoe maken wij kennis met nieuwe kanditaten?

Een arbeidskracht komt op ons vestigingskantoor om zich in te schrijven. Onze consulenten nemen dan uitgebreid het C.V. van deze kandidaat door en hebben een indringend en uitvoerig gesprek. Ook verifiëren wij referenties, zodat wij ons beeld kunnen completeren. Wanneer wij een kandidaat bij u voorstellen, zullen wij deze informatie uiteraard aan u overdragen. Wij houden van een persoonlijke benadering. Bij ons staat kwaliteit voorop.

 

Wilt u kennismaken?

Quality Royal
Nassaustraat 57
6043 EB Roermond
T 0475 31 03 95 [maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur].
F 0475 31 60 60
E info@quality-royal.nl

Payroll.

Bij payroll verzorgt u zelf de werving en selectie van uw personeel. Ook het persoonlijke werkgeverschap, zoals de begeleiding van de medewerker op het werk en zijn/haar beoordeling, blijft uw verantwoordelijkheid.
Maar het administratieve proces, inclusief de juridische plichten waar uw als werkgever aan moet voldoen, wordt verzorgd door Quality Royal. Wij stellen het contract op, verzorgen de salarisadministratie en de bijbehorende facturering. Ook de personeelszorg, zoals de uitvoering van de wet Poortwachter, is onze verantwoordelijkheid. Ideaal om bijvoorbeeld uw seizoensarbeiders te verlonen.

 

Waarom Payroll?

Wilt u als ondernemer wel de zekerheid van vast personeel, maar niet de arbeidsrechtelijke risico’s en administratieve beslommeringen? Dan is payroll van Quality Royal voor u dé oplossing.

 

We nemen alles voor u over.

 • het opstellen van het arbeidscontract, in overleg met u en de medewerker;
 • het verwerken van de urenadministratie;
 • het uitbetalen van de medewerker;
 • het uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld;
 • het maken en versturen van de loonspecificatie;
 • het maken en versturen van de jaaropgave;
 • het aanmelden van de medewerker bij UWV en zorgverzekeraar;
 • het indien gewenst regelen van het pensioen van de medewerker;
 • het inhouden en afdragen van sociale premies;
 • het inschakelen van de arbodienst;
 • het verzorgen van ziek- en beter melding;
 • het begeleiden van een zieke medewerker volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter;
 • het tijdig informeren over de termijn waarop de medewerker contractuele rechten opbouwt volgens de wet flexibiliteit en zekerheid.
 • het beantwoorden van vragen van de medewerker over contract- en salariszaken.

Payroll biedt ook uw medewerkers duidelijke voordelen. Zo ontvangen zij een correcte loonbetaling en loonspecificatie, worden vrije dagen en vakantiegeld uitgekeerd en zijn pensioen, aanmelding UWV en zorgverzekeraar geregeld. Bij ziekte wordt er gezorgd voor begeleiding en met vragen kan men terecht bij één van onze personeelsadviseurs. Ook profiteren zij van de collectieve afspraken van Quality Royal, zoals collectieve verzekeringen.

 

100% Legaliteit gegarandeerd.

Quality Royal is een ABU-gecertificeerd bureau met VRO, SFT en SKA, wat 100% legaal werken garandeert. Uw medewerkers staan bij ons correct en verantwoord op de loonlijst.

 

Laag en transparant tarief.

De tarieven van payroll zijn zeer laag en transparant opgebouwd. U weet hierdoor exact waarvoor u wat betaalt. U betaalt alleen voor gewerkte uren, dus niet bij ziekte, vakantie etc. Daarnaast hebt u invloed op de prijs. Gaat het om een jongere of oudere medewerker, met of zonder ervaring? Hoe lang zet u dezelfde medewerker in? Voor het tot 78 weken werken met dezelfde medewerker (fase A) gelden lagere tarieven dan ná 78 weken (fase B). Wij kunnen u gemakkelijk voorrekenen wat payroll u kost.

 

 

Inhouse services.

Wij bieden werkgevers de mogelijkheid om zich op de eigen locatie, in het eigen bedrijf, te laten ondersteunen door onze ervaren intercedenten. Daarbij kan Quality Royal u ter plekke ondersteunen bij alle P&O-taken. U heeft dan in eigen huis direct contact met de intercedenten, bijvoorbeeld over de in te vullen vacatures. Quality Royal neemt graag uw zorgen over de continuïteit van uw bedrijfsprocessen veilig van u over.

 

De Voordelen.

 • Gemak: met de aan u toegewezen intercedent heldere afspraken over onze dienstverlening.
 • Verbeteringen van het personeelsproces door de persoonlijke en vertrouwde begeleiding.
 • Reductie van de werkdruk in uw organisatie door het overdragen van P&O-controle-, plannings- en begeleidingsactiviteiten
 • Korte communicatielijnen en snelle respons op uw aanvragen, door de fysieke aanwezigheid van een ervaren intercedent

Recente Vacatures

Recente Vacatures